Cookie og beskyttelse af persondata

 • Danfoss respekterer Deres behov for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvad enten De køber et af Danfoss' kvalitetsprodukter eller besøger Danfoss' hjemmeside, så ønsker Danfoss, at De skal føle Dem tryg med vores politik om beskyttelse af Deres personlige oplysninger. Hvis De udleverer personlige oplysninger til Danfoss, vil Danfoss behandle disse i henhold til denne politik. Danfoss opfordrer Dem til at læse denne politik omkring beskyttelse af Deres persondata.

   

  SAMTYKKE TIL OG AJOURFØRING AF POLITIKKEN

  Ved at benytte Danfoss' hjemmeside giver De Deres samtykke til, at Danfoss må indsamle og bruge Deres informationer som anført i nedenstående politik. Danfoss forbeholder sig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre sin politik om beskyttelse af persondata. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere af Danfoss Hjemmesiden, og de vil blive bekendtgjort her.

   

  TYPER OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

  Danfoss indsamler og registrerer kun personligt identificerbare oplysninger, herunder navn, titel, firma, adresse, e-post adresse, telefonnumre osv., når en gæst på Danfoss' Hjemmeside logger sig på for at blive "registreret bruger". Danfoss kræver ikke disse oplysninger for at give Dem adgang til de dele af hjemmesiden, der er alment tilgængelige for offentligheden.

   

  TREDJEMAND

  En bemyndiget tredjemand kan have behov for at få adgang til nogle af Deres personlige oplysninger. Hvis Danfoss f. eks. skal sende et produkt til Dem, er Danfoss nødt til at videregive Deres navn og adresse til en speditør. Danfoss begrænser tredjemands adgang til og brug af Deres personlige oplysninger. Danfoss deler ikke på anden måde Deres personlige oplysninger med tredjemand, med mindre De giver Danfoss tilladelse hertil.

   

  ADGANG TIL OG OPDATERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OM REGISTREREDE BRUGERE

  Hvis De er en af Danfoss' registrerede brugere, har vi brug for Deres hjælp for at sikre, at de personlige oplysninger, De giver Danfoss, er korrekte og ajourførte. Hvis der sker ændringer i Deres navn, adresse, arbejdsgiver, telefonnummer eller e-post adresse, bør De hurtigst muligt underrette Danfoss herom, således, at vi har mulighed for at indføre ændringerne i Deres registrerede brugerprofil.

   

  Cookies
  Brug af cookies på Danfoss’ internet-sider

  Danfoss er bevidst om sit ansvar over for samfundet generelt og især over for vores kunder og de, der besøger vores hjemmesider.

  Vi respekterer beskyttelsen af personlige data og de besøgendes overvejelser angående brugen af deres private oplysninger. I de tilfælde, hvor vi indsamler og bruger personlige data (navn, adresse, kontaktoplysninger), tager vi omfattende forholdsregler, som f.eks. ”double opt-in”.

  Danfoss bruger kun såkaldte ”first part” cookies, dvs. cookies, som Danfoss opretter og benytter. Cookies er små tekstfiler, som forbedrer brugererfaringen på et websted ved at tillade, at systemet for eksempel genkender tilbagevendende gæster (se link).

  Danfoss anvender ikke ”third party” cookies (cookies, der skabes, håndteres og analyseres af en særskilt enhed og muligvis yder en form for tjenesteydelse til den organisation, som ejer webstedet).

  Danfoss deler ikke data om cookies – eller relateret brugeradfærd – med ”third party”.

  Cookies, der for nuværende anvendes af Danfoss på dette websted, er:

   

  Webtrends, Google Analytics og Pardot:Følger med i den besøgendes bevægelser på og brug af webstedet – uden at krænke privatlivets fred

  ASP.Net Session Cookie:Funktionalitet
  ASP.Net Profile Cookie:Funktionalitet (Min produktliste)
  Compass Cookie:Funktionalitet (Kun til intern brug)
  Decom login:Funktionalitet (login til Danfoss eCommerce)
  danfoss_compare-products_listAnvendes til at sammenligne sider i produktkataloget
  danfoss_product_listAnvendes til at gemme valgte produkter (vises i myproductlist)
  acceptcookies Gemmes, hvis brugeren accepterer cookies
  cookieoptinGemmes, hvis disclaimer banner skal vises
  WLTOPTOUTSættes, hvis bruger optsouts i WebTrends
  ga-disable-{id} Sættes, hvis bruger optsouts i Google Analytics
  pi_opt_inSættes, hvis bruger opts-in i Pardot

  Hvis du ønsker at gøre brug af Danfoss’ internet-sider, men kan ikke acceptere brugen af ovenstående cookies, beder vi dig deaktivere dem i indstillingerne for din internet browser.

  Få flere oplysninger om, hvordan man deaktiverer cookies, og se definition på cookies ved at følge nedenstående links: 

   

 • Andre relevante links:
  Definition af cookies – ”first party” og ”third party”:

   

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.95", "text/*;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "From", "Host", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "ref", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_FROM", "HTTP_HOST", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid", "ref" ], "RawUrl": "/terms/privacy/?ref=17179910820", "UserAgent": "Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)", "UserHostAddress": "54.194.17.96", "UserHostName": "54.194.17.96", "UserLanguages": [ "fr-FR", "fr;q=0.8", "en-US;q=0.6", "en;q=0.4" ] }